زمان تحویل

مدت زمان ارسال سفارشات پس از دریافت شماره پیگیری پرداخت، 2 تا 6 روز کاری می باشد.